09 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018

Δίδυμοι

shareit!

Ασχολείσαι με υποθέσεις οικονομικής και συναισθηματικής εξασφάλισης

Σε πιο εξημερωμένη φάση σε εισάγει η Αφροδίτη στην Παρθένο και ο Δίας ορθόδρομος από τις 10. Η ερωτική σου ζωή, η σχέση με τα παιδιά σου, η υγεία και οι ανοιχτές σου υποθέσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη για μία φασίνα στον οικογενειακό κι επαγγελματικό σου χώρο, ενώ παράλληλα σχέση και συνεργασίες σε ωθούν να ασχοληθείς με ζητήματα ρουτίνας που ανέβαλλες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η έκλειψη Ηλίου που γίνεται στις 13 στο ζώδιο του Καρκίνου τοποθετεί περαιτέρω έμφαση σε θέματα ασφάλειας, οικονομικής και συναισθηματικής σε βάρος γνωριμιών, εκδρομών και χρόνου για την οικογένειά σου. Τείνεις να κολλήσεις σε παλιές κερδοφόρες συνταγές και να αγνοήσεις τα προβλήματα που ξέρεις ότι έχουν, ενώ οι λύσεις είναι σαφώς στο να είσαι περισσότερο ανοιχτός σε ό,τι σου παρέχει επιβεβαίωση, φροντίδα και την πιθανότητα οικονομικού ή συναισθηματικού οφέλους έστω και μακροπρόθεσμα, είτε πρόκειται για ανθρώπους, κουβέντες, προτάσεις, είτε για επιμορφωτικές δραστηριότητες και μία πιο ζεστή σχέση με τα αδέρφια και τους ανθρώπους της καθημερινότητάς σου.

RECENT TWEETSTweets from a list by ilovestyle.com