31 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018

Διαγωνισμός: Κέρδισε ένα gift bag με Moroccanoil για τέλεια μαλλιά

shareit!

2 gift bags με τα προϊόντα της Moroccanoil για υπέροχα μαλλιά αξίας 56 & 59 ευρώ αντίστοιχα μπορούν να γίνουν δικά σου.

Μπες στη σελίδα του ilovestyle στο facebook, βρες το post του διαγωνισμού, κάνε like & share και μπες στην κλήρωση.

Eάν θέλεις προαιρετικά άφησε το σχόλιό σου για να μας πεις πόσο θέλεις αυτά τα προϊόντα να γίνουν δικά σου!

Το Moroccanoil Marchesa kit Repair αξίας €59 περιλαμβάνει:

·         Moisture Repair Shampoo 250ml

·         Moisture Repair Conditioner 250ml

·         Moroccanoil Treatment 25ml

·         Luxurious Marchesa-designed bag

Το Moroccanoil Travel kit Volume με την Moroccanoil Paddle Brush αξίας €56 ευρώ

·         Extra Volume Shampoo 70ml

·         Extra Volume Conditioner 70ml

·         Moroccanoil Treatment Light 25ml

·         Weightless Hydrating Mask 75ml

·         Travel Bag         

Ταξιδέψτε στην VIP θέση σε ένα ταξίδι για τα πιο όμορφα, λαμπερά και αισθησιακά μαλλιά!

Αφήστε το μοναδικό άρωμα του ελαίου άργκαν της Moroccanoil, να δώσει όλη την ενυδάτωση, την πολυτελή λάμψη  και το εξωτικό του άρωμα στα μαλλιά σας, σε κάθε σας διαδρομή!

Τα έξυπνα και signature design τσαντάκια του οίκου μόδας Marchesa, είναι υπέροχα για την μεταφορά των αγαπημένων σας προϊόντων και όχι μόνο.

Χτενίστε και ερωτευτείτε τα πιο όμορφα μαλλιά που είχατε ποτέ με την Moroccanoil Ionic Ceramic Thermal Brush και ζήστε το καλοκαίρι στα χρώματα της γαλάζιας θάλασσας και της λάμψης του ήλιου!!

Όροι Χρήσης

1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «Eκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια Λτδ», («Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜOROCCANOIL» (εφεξής «Διαγωνισμός»).
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Kύπρου άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.
3. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Εκδοτικού Οίκου Δίας Δημόσια Λτδ, καθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β' βαθμού.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 31/07/2018, ώρα 10:00 έως και 06/08/2018 ώρα 23:59 («Διάρκεια»).
5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό - Κληρώσεις: Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, εφόσον συμπληρώσει όλα τα πεδία στη σελίδα του διαγωνισμού στη σελίδα του ilovestyle στο Facebook. Ως Συμμετοχές νοούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης διάρκειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο σημείο 4.
6. Η Κλήρωση θα αναδείξει οκτώ (8) νικητές. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και δύο (2) επιλαχόντες.
7. Δώρα: Τα δώρα είναι δύο (2) gift bags με προιόντα Moroccanoil αξίας 56 & 59 ευρώ αντίστοιχα.
8. Ενημέρωση για Παράδοση των Δώρων: Οι νικητές θα ανακοινωθούν την 07/08/2018 στο Facebook του ilovestyle.com, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό 5 ανωτέρω και θα ειδοποιηθούν μέσω facebook messenger, αλλά και μέσω σχολίου στο post του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης με τα ονόματα των νικητών, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που θα έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.
9. Ευθύνη Διοργανώτριας: Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, δεδομένου ότι η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στην παράδοση των δώρων στους νικητές. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται στην αξία του δώρου και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
10. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι προσωποπαγή και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.
11. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδέν κόστος καλύπτει, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.
12. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.
13. Οι νικητές δίνουν στη Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς αμοιβή.
14. Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού η Διοργανώτρια δεν θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή κάθε διαγωνιζόμενου στον Διαγωνισμό και η γνωστοποίηση των στοιχείων του στη Διοργανώτρια αποτελεί ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τη Διοργανώτρια και/ή τους συνεργάτες της προς σκοπό της κλήρωσης και μόνο. Η διαχείριση αυτή των δεδομένων θα πραγματοποιείται εντός του νομικού πλαισίου και υπό τις εγγυήσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και η εκάστοτε εσωτερική νομοθεσία. Μετά την αποπεράτωση του Διαγωνισμού τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα διαγραφούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.
16. Mε την υποβολή των δεδομένων, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, όπως και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Εκδοτικού Οίκου Δίας Δημόσια Λτδ, όπως δημοσιεύεται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα ilovestyle.com και συμπληρώνει τους παρόντες όρους.

RECENT TWEETSTweets from a list by ilovestyle.com