06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017

Για σένα!

Της Σάνυς Παπαδάκη

shareit!

Οι εµπνευστές του πρώτου ιδιωτικού Κέντρου Μαστού στην Κύπρο και χειρουργοί, ∆ρ Μιχάλης Θεοφάνους, ∆ρ Εύρος Κιτηρής και ∆ρ Μιχάλης Καηλίδης, απαντούν στο Q&A και εξηγούν όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τον καρκίνο του µαστού.

Q: Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση συµβάλλουν στην καλύτερη αντιµετώπιση του καρκίνου του µαστού. Τι συµβουλεύετε τις γυναίκες;
A: Η πρόληψη είναι το ζητούµενο είτε µε τη µορφή της µείωσης του κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του µαστού, αποφεύγοντας ή µειώνοντας τους προδιαθεσικούς παράγοντες, είτε µε τη µορφή της δευτερογενούς πρόληψης, δηλαδή της έγκαιρης διάγνωσης. Η αυτοεξέταση πρέπει να ξεκινά πολύ νωρίς και να γίνεται συστηµατικά. Οι απεικονιστικές εξετάσεις, όπως µαστογραφία και υπερηχογράφηµα, συνοδευόµενες από την κλινική εξέταση αποτελούν τα κύρια εργαλεία για την έγκαιρη διάγνωση.

Q: Πότε πρέπει να γίνεται η πρώτη µαστογραφία;
A: Στην ηλικία των 40 ετών και να επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο. Μερικές φορές είναι χρήσιµο να γίνεται η πρώτη µαστογραφία στην ηλικία των 35-37, ιδιαίτερα σε γυναίκες µε αυξηµένο κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου.

Q: Ποια είναι η σωστή διαδροµή που πρέπει να κάνει µια γυναίκα, η οποία διαγιγνώσκεται µε καρκίνο του µαστού;
A: Η αντιµετώπιση από εξειδικευµένη οµάδα γιατρών και άλλων επαγγελµατιών υγείας αποτελεί κλειδί στην αντιµετώπισή του. Η εξατοµικευµένη θεραπεία και ολιστική προσέγγιση, που θέτει σαν προτεραιότητα την ασθενή και όχι την ασθένεια, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχούς αντιµετώπισης. Η θεραπεία του καρκίνου του µαστού περιλαµβάνει πολλά στάδια όπως τη χειρουργική επέµβαση και την ογκολογική θεραπεία. Ο ρόλος του Κέντρου Μαστού είναι να καθοδηγήσει σωστά, αλλά και να στηρίξει τις ασθενείς στο κάθε βήµα.

Q: Γιατί αποφασίσατε να δηµιουργήσετε το Κέντρο Μαστού Κύπρου τη δεδοµένη στιγµή;
A: Η δηµιουργία του Κέντρου προέκυψε από την ανάγκη εξειδικευµένης, σύγχρονης και οµαδικής αντιµετώπισης των ασθενών µε καρκίνο του µαστού. Η άποψη ότι η αντιµετώπιση του καρκίνου του µαστού είναι υπόθεση οµάδας ειδικών και όχι θέµα ενός ατόµου έχει πλέον εδραιωθεί διεθνώς και αυτό αποδείχθηκε πέραν πάσης αµφιβολίας. ∆ιεθνείς πολυκεντρικές µελέτες τεκµηρίωσαν ότι ασθενείς, που αντιµετωπίζονται σε εξειδικευµένα κέντρα µαστού, έχουν αυξηµένη επιβίωση µέχρι και 30%. Σήµερα οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται αποσπασµατικά χωρίς τον απαιτούµενο συντονισµό και έλεγχο. Εκ των πραγµάτων φάνηκε επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας Κέντρου Μαστού στον ιδιωτικό τοµέα και αυτήν την ανάγκη υλοποιούµε µε την ίδρυση του Κέντρου Μαστού Κύπρου ως προσφορά στον τόπο και στις γυναίκες που µας εµπιστεύονται κάθε χρόνο για τη θεραπεία τους.

Q: Το Κέντρο Μαστού Κύπρου προσφέρει όλες αυτές τις υπηρεσίες που χρειάζεται µια γυναίκα, όταν έρθει αντιµέτωπη µε τη διάγνωση;
A: Θα προσφέρει όλες αυτές τις υπηρεσίες κάτω από την ίδια οµπρέλα µε συντονιστή την επιστηµονική επιτροπή και τον επιστηµονικό διευθυντή του κέντρου. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν τη χειρουργική θεραπεία και πλαστική αποκατάσταση, εκεί όπου ενδείκνυται, την ογκολογική θεραπεία, καθώς επίσης υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως ψυχολογίας, γενετικής, διαιτολογίας και φυσιοθεραπείας.

Q: Από ποιους πλαισιώνεται το Κέντρο;
A: Από µεγάλο αριθµό γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων µε εξειδίκευση στις παθήσεις του µαστού, όπως χειρουργούς, πλαστικούς χειρουργούς, ακτινολόγους, ιστοπαθολόγους, ογκολόγους, αναισθησιολόγους, γενετικούς συµβούλους και γενετιστές, άλλους επαγγελµατίες υγείας όπως ψυχολόγους, διατροφολόγους, φυσιοθεραπευτές κ.ά. Οι τρεις χειρουργοί, που είναι οι εµπνευστές της δηµιουργίας του Κέντρου, έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, καθώς και πολυετή πείρα στην αντιµετώπιση των παθήσεων του µαστού και είναι αναγνωρισµένοι για την προσφορά τους στον τοµέα αυτό.

Q: Πέραν από την ιατρική αντιµετώπιση του καρκίνου του µαστού και τη θεραπεία, θα παρέχονται και υπηρεσίες που συµβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση;
A: Μια γυναίκα µπορεί να επισκεφθεί το Κέντρο για τον προληπτικό της έλεγχο, δηλαδή για να υποβληθεί σε µαστογραφία, υπερηχογράφηµα και να εξεταστεί από ειδικό χειρουργό. Το Κέντρο Μαστού Κύπρου είναι εξοπλισµένο µε τα πιο σύγχρονα και τελευταίας τεχνολογίας διαγνωστικά µέσα που υπάρχουν ανά το παγκόσµιο, µερικά από τα οποία είναι πρωτοποριακά για την Κύπρο. Θα υπάρχει δηλαδή σύγχρονος 3D µαστογράφος (τοµοσύνθεση) που αποδεδειγµένα απεικονίζει καλύτερα τον µαστό και παρέχει περισσότερες πληροφορίες από τον συνηθισµένο µαστογράφο. Η επιλογή του µαστογράφου έγινε βάσει τεχνικών κριτηρίων, που διασφαλίζουν την καλύτερη απεικόνιση µε τη µικρότερη δόση ακτινοβολίας. Θα υπάρχουν σύγχρονοι υπερηχογράφοι µεταξύ των οποίων και αυτοµατοποιηµένος 3D υπερηχογράφος που στοχεύει να καταστήσει το υπερηχογράφηµα του µαστού πιο αντικειµενική εξέταση σε σχέση µε το συνηθισµένο υπερηχογράφηµα. Στην περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο πρόβληµα, θα υπάρχει δυνατότητα διενέργειας, µε τοπική αναισθησία και εντελώς ανώδυνα, βιοψίας µε βελόνα, άµεσα στην ίδια επίσκεψη, στη λογική τού one stop clinic, µειώνοντας το άγχος και την ταλαιπωρία των ασθενών.

Q: Είναι επαρκώς ενηµερωµένες οι Κύπριες αναφορικά µε τον καρκίνο του µαστού; Εσείς προτίθεστε να κάνετε κάποιες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση;
A: Τα τελευταία χρόνια γίνεται µεγάλη προσπάθεια και αξιέπαινο έργο. Ωστόσο υπάρχουν πολλά ακόµα που µπορεί να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Με την ιδρυτική του διακήρυξη το Κέντρο Μαστού Κύπρου έθεσε εξαρχής, ως έναν από τους σκοπούς δηµιουργίας του, την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Πέραν από τη συµµετοχή του στην εκστρατεία ενηµέρωσης κάθε Οκτώβρη, θα συµβάλει στην ενηµέρωση µε τη διοργάνωση διαλέξεων, σεµιναρίων και συνεδρίων, που θα απευθύνονται στο κοινό. Ως επιστέγασµα της προσπάθειας αυτής διοργανώνεται τον ερχόµενο Μάρτιο το πρώτο Forum για την Yγεία του Mαστού. Το κορυφαίο αυτό γεγονός θα καταστεί ετήσιος θεσµός, στον οποίο θα συµµετέχουν και διακεκριµένοι επιστήµονες του εξωτερικού.

Q: Ποιο είναι το όραµά σας σχετικά µε το Κέντρο Μαστού Κύπρου;
A: Να καταστεί κέντρο αναφοράς για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, έτσι που να µην υστερεί σε τίποτα από τα πιο αναγνωρισµένα κέντρα µαστού τού εξωτερικού. Η ένταξη του Κέντρου στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κέντρων Μαστού και η διαπίστευσή του θα διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Στόχος µας είναι η αναβάθµιση των υπηρεσιών, που θα παρέχονται, σε τέτοιο βαθµό που να µην χρειάζεται καµία γυναίκα να καταφεύγει στο εξωτερικό για διάγνωση και θεραπεία.

INFO: Karyatides Business Center, Στρόβολος. Τηλ.: 22054545.

*ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

RECENT TWEETSTweets from a list by ilovestyle.com