21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 2017

Δίδυμοι

shareit!

Του Κώστα Λεφάκη

Η έκλειψη του Ηλίου θα φέρει κάποια περιστατικά που θα αλλάξουν τα προγράμματά σας. Τα γεγονότα που θα μεσολαβήσουν θα σας πιέσουν εξαιτίας υποχρεώσεων που δεν έχετε υπολογίσει, τόσο στον επικοινωνιακό τομέα όσο και στον προσωπικό. Ένα σχέδιο ανατρέπεται ή μετατίθεται. Μια υπόσχεση αναιρείται και μια αγοραπωλησία αναβάλλεται.

ΤΙΡ: Ελέγχετε τα εκφραστικά σας μέσα.

RECENT TWEETSTweets from a list by ilovestyle.com