21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 2017

Ταύρος

shareit!

Του Κώστα Λεφάκη

Για σας το φαινόμενο της έκλειψης θα σχετιστεί με ένα δυσάρεστο γεγονός, το οποίο θα εκδηλωθεί στο στενό σας περιβάλλον. Προνοήστε για την ασφάλεια του σπιτιού σας και του οικογενειακού χώρου. Αποφύγετε να έρθετε σε ρήξη με τους δικούς σας ανθρώπους και μην πιέζετε καταστάσεις. Αντίθετα, γίνετε περισσότερο ευέλικτοι και διαλλακτικοί.

ΤΙΡ: Μην εκτίθεστε σε κινδύνους.

RECENT TWEETSTweets from a list by ilovestyle.com