ΚΥΠΡΟΣ

08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2013

Οργ. Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Μείωση επιτοκιων δανεισμού

shareit!

Σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης αναφέρει ότι ενόψει της μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων και συνεπής στις πολιτικές του για μετακύλιση στους δανειολήπτες του οφέλους, που προκύπτει από τη μείωση του κόστους άντλησης καταθέσεων, θα υπάρξει μείωση των επιτοκίων δανεισμού κατά 0,50% από την 1ην Οκτωβρίου 2013.

 

Ο Οργανισμός είναι τραπεζικό ίδρυμα που έχει ως βασική προτεραιότητα την προσφορά χρηματοδοτικών πόρων, που να είναι προσβάσιμοι από τις χαμηλές και μεσαίες εισοδηματικές τάξεις του πληθυσμού, για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Ο Οργανισμός, στην σχετική ανακοίνωση , ευχαριστεί τους πελάτες που του έχουν εμπιστευθεί τις καταθέσεις τους και διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει την πολιτική της συνετούς διαχείρισης των καταθέσεων τους διατηρώντας ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, που του επιτρέπει να διεξέρχεται της σημερινής κρίσης με επιτυχία και χωρίς κλυδωνισμούς.

Ο Οργανισμός, για να διευκολύνει τους δανειολήπτες του, έχει ήδη ξεκινήσει να εξετάζει αιτήματα για αναδιαρθρώσεις δανείων πελατών που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξυπηρέτησης συνεπεία σημαντικού επηρεασμού των οικογενειακών εισοδημάτων τους. Επίσης, έχει αποφασίσει όπως μην επιβληθεί για το 2013 καμιά επιβάρυνση σε σχέση με καθυστερήσεις στις δόσεις δανείων που έχουν δημιουργηθεί το 2013.

RECENT TWEETSTweets from a list by ilovestyle.com